Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt
Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Perfect hàn đã cung cấp dịch vụ hàn và sửa chữa kể từ khi tìm thấy. Chúng tôi là những thủ tục sửa chữa quen thuộc không chỉ với các thiết bị kim loại đặc biệt mà còn cả các thiết bị thép. Trong năm 2012, chúng tôi có được tem ASME R để đủ điều kiện cho các thiết bị cần được sửa chữa theo mã ASME. Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu bởi các ngành công nghiệp sau.

Thư viện dịch vụ

Thông cáo báo chí