Sửa chữa sản phẩm kim loại đặc biệt

Đĩa

Đĩa

Hơn
Tấm lưng làm mát Titan

Tấm lưng làm mát Titan

Hơn

Repair of Special Metal Product Manufacturer | Perfect Welding

Based in Taiwan, Perfect Welding Technology Co., Ltd., since 1992, is a Repair of Special Metal Product | industrial processing equipment manufacturer. The equipment's industrial range covers electronics, solar energy, seawater desalination, petrochemical plants, and power plants. And the processing equipment includes fittings, pipes, heat exchangers, pressure vessels, which are manufactured to perform the best.

For industrial corrosion resistant process equipment, Perfect Welding is capable of providing, ASME, ISO 9001 and OHSAS 18001 certified with ASME U R stamps and one-stop services such as consulting, designing, manufacturing, repairing and installation.

Corrosion resistant processing equipment that is built using special alloy such as titanium, niobium, zirconium, tantalum, hastelloy, inconel, nickel and monel with perfect welding and high-end technology is what Perfect Welding Technology insists on making for their clients' greatest satisfaction.

Sửa chữa sản phẩm kim loại đặc biệt

Sửa chữa phần cột Zirconium
Sửa chữa phần cột Zirconium

Đặc trưng

Từ năm 1992. Perfect Welding đã cung cấp dịch vụ hàn và sửa chữa tại hiện trường. Chúng tôi đã quen thuộc với các quy trình sửa chữa cho các thiết bị kim loại đặc biệt cũng như các thiết bị thép. Vào năm 2012, chúng tôi đã nhận được tem ASME R cho phép chúng tôi đủ điều kiện cho các thiết bị cần được sửa chữa theo mã ASME. Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu bởi các ngành sau đây.

Kết quả 1 - 1 của 1

Kết quả 1 - 1 của 1

Thông cáo báo chí