Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt
Sửa chữa thiết bị kim loại đặc biệt

Perfect Welding đã cung cấp dịch vụ hàn và sửa chữa kể từ khi thành lập. Chúng tôi đã làm quen với các quy trình sửa chữa không chỉ với các thiết bị kim loại đặc biệt mà còn cả các thiết bị thép. Vào năm 2012, chúng tôi đã có tem ASME R đủ điều kiện cho các thiết bị cần sửa chữa theo mã ASME. Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu bởi các ngành sau đây.

Phòng trưng bày dịch vụ

Thông cáo báo chí