Lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ
Lĩnh vực dịch vụ

Trong ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp điện phân, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp giấy và bột giấy, và công nghiệp thép, có rất nhiều loại thiết bị khổng lồ khác nhau không thể sửa chữa trong nhà máy của các nhà cung cấp và phải sửa chữa tại chỗ.
Perfect Welding đã cung cấp dịch vụ hàn và sửa chữa tại hiện trường kể từ khi thành lập. Chúng tôi đã quen thuộc với các quy trình sửa chữa không chỉ với các thiết bị kim loại đặc biệt mà còn cả các thiết bị thép. Năm 2012, chúng tôi đã có tem ASME R đủ điều kiện cho các thiết bị cần sửa chữa theo mã ASME.

Phòng trưng bày dịch vụ

Thông cáo báo chí