2015 Trung tâm Thương mại Công nghệ & Dụng cụ Quốc tế Cao Hùng

2015 Trung tâm Thương mại Công nghệ & Dụng cụ Quốc tế Cao Hùng

2015/05/27 Công nghệ hàn hoàn hảo. co. Ltd.
KỲ 2015
KỲ 2015

Chi tiết Triển lãm

  • Ngày: 2015/05/27 ~ 05/29 (3 ngày)
  • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Cao Hùng, Đài Loan
  • Gian hàng: 203

2015 Trung tâm Thương mại Công nghệ & Dụng cụ Quốc tế Cao Hùng

Thông cáo báo chí