Làm rõ bảo mật trên e-mail

Làm rõ bảo mật trên e-mail

2016/12/13 Công nghệ hàn hoàn hảo. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.

Kính gửi những người bạn và khách hàng thân thiết

Nếu nhận được email sau, vui lòng không mở nó. Có hai sự cố đang diễn ra đã được chúng tôi chú ý.

1. Ai đó đã giả mạo danh tính công ty của chúng tôi để gửi email vi-rút bằng địa chỉ @ plus-tech.com.tw. Đối với điều này, vui lòng kiểm tra email và đảm bảo rằng nó đến từ @ perfectwelding.com.tw.

2. Ai đó đã phá vỡ xác thực email của chúng tôi để gửi emailson thay mặt cho perfect@perfectwelding.com.tw. Đối với điều này, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống xác thực của mình, vì vậy bạn không cần thực hiện hành động nào. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật để nâng cao hệ thống email của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cũng đánh giá cao việc bạn chuyển tiếp bất kỳ email đáng ngờ nào đến security@perfectwelding.com.tw để chúng tôi có thể báo cáo hoạt động gian lận này cho chính quyền địa phương.

 

如果 您 接收 到 郵件 以 @ plus-tech.com.tw 結尾 , 請 不要 開啟 附件 或 連結

1. 有 不明 人士 假冒 本 公司 的 名義 用 “@ plus-tech.com.tw” 結尾 的 電子郵件 , 寄 病毒 郵件 我們 一些 客戶 , 請 確認 屬 名 柏夫 企業 的 email 地址 都是 從@ perfectwelding.com  .tw . 結尾 的 電子郵件 寄出。

2. 為了 因 應 此 網路 攻擊 本 公司 已經 報警 處理 並 重新 升級 了 防衛 系統 , 如果 有 問題 請 跟 本 公司 並 可疑 可疑 寄來  security@perfectwelding.com.tw讓 我們 可以 跟 執法 執法 單位舉證。

 

柏夫 公司

連 中 鶴 

Chungho Lien 

077875483

Công ty công nghệ hàn hoàn hảo.  

Thông cáo báo chí